QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án: Nhà máy sản xuất, chế biến quế hữu cơ
Số ký hiệu văn bản 1397/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/06/2022
Ngày hiệu lực 21/06/2022
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án: Nhà máy sản xuất, chế biến quế hữu cơ
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thu hồi đất, dự án
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 1397QĐ2022.pdf