Thông báo Kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá về công tác cải cách hành chính
Số ký hiệu văn bản 136/TB-VPUBND
Ngày ban hành 07/06/2022
Ngày hiệu lực 07/06/2022
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá về công tác cải cách hành chính
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Chính sách-Cải cách hành chính
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm 136TBVP2022.pdf