Phê duyệt Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050
Số ký hiệu văn bản 1134/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/06/2022
Ngày hiệu lực 01/06/2022
Trích yếu nội dung Phê duyệt Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Xây dựng - đầu tư
Người ký duyệt Nguyễn Trọng Hài
Tài liệu đính kèm 1134QĐ2022.pdf