Kế hoạch Kiểm tra công tác tổ chức và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19 theo phương châm “bốn tại chỗ”
Số ký hiệu văn bản 264/KH-UBND
Ngày ban hành 13/06/2021
Ngày hiệu lực 13/06/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch Kiểm tra công tác tổ chức và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19 theo phương châm “bốn tại chỗ”
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 264KH2021.pdf