Kế hoạch Hoạt động Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Lào Cai năm 2021
Số ký hiệu văn bản 260/KH-UBND
Ngày ban hành 09/06/2021
Ngày hiệu lực 10/06/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch Hoạt động Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Lào Cai năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 260KH2021.pdf