Thông báo Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2021
Số ký hiệu văn bản 149/TB-VPUBND
Ngày ban hành 07/06/2021
Ngày hiệu lực 07/06/2021
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2021
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Quy hoạch
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm 149TBVP2021.pdf