V/v tổ chức, triển khai Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2021
Số ký hiệu văn bản 2324/UBND-VX
Ngày ban hành 03/06/2021
Ngày hiệu lực 03/06/2021
Trích yếu nội dung V/v tổ chức, triển khai Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Khoa học - Công nghệ
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 2324CV2021.pdf