Một số nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua công tác khen thưởng của khối thi đua các doanh nghiệp
Số ký hiệu văn bản 2341/UBND-NC
Ngày ban hành 03/06/2021
Ngày hiệu lực 03/06/2021
Trích yếu nội dung Một số nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua công tác khen thưởng của khối thi đua các doanh nghiệp
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 2341CV2021.pdf