V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 2242/UBND-VX
Ngày ban hành 29/05/2021
Ngày hiệu lực 29/05/2021
Trích yếu nội dung V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 2242CV2021.pdf