Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Lào Cai năm 2021
Số ký hiệu văn bản 342/BC-UBND
Ngày ban hành 01/06/2021
Ngày hiệu lực 01/06/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Lào Cai năm 2021
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 342BC2021.pdf