Kết luận của đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh, Trưởng Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV- Đơn vị bầu cử số 02 tại cuộc họp ngày 14/5/2021
Số ký hiệu văn bản 127/TB-VPUBND
Ngày ban hành 14/05/2021
Ngày hiệu lực 14/05/2021
Trích yếu nội dung Kết luận của đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh, Trưởng Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV- Đơn vị bầu cử số 02 tại cuộc họp ngày 14/5/2021
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tổ chức hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 127TB2021.pdf