Về việc tặng Cờ thi đua và Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh
Số ký hiệu văn bản 1809/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/05/2021
Ngày hiệu lực 31/05/2021
Trích yếu nội dung Về việc tặng Cờ thi đua và Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 1809QĐ2021.pdf