V/v phê duyệt danh sách viên chức được cử đi đào tạo trình độ sau đại học theo Chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 1807/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/05/2021
Ngày hiệu lực 31/05/2021
Trích yếu nội dung V/v phê duyệt danh sách viên chức được cử đi đào tạo trình độ sau đại học theo Chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổ chức hành chính
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 1807QĐ2021.pdf