V/v phê duyệt bổ sung và điều chỉnh danh sách viên chức ngành Y tế hưởng chính sách đãi ngộ năm 2021
Số ký hiệu văn bản 1806/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/05/2021
Ngày hiệu lực 31/05/2021
Trích yếu nội dung V/v phê duyệt bổ sung và điều chỉnh danh sách viên chức ngành Y tế hưởng chính sách đãi ngộ năm 2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổ chức hành chính
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 1806QĐ2021.pdf