Về việc thay đổi công chức, nhân viên của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý Khu kinh tế, Công an tỉnh được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 1804/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/05/2021
Ngày hiệu lực 31/05/2021
Trích yếu nội dung Về việc thay đổi công chức, nhân viên của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý Khu kinh tế, Công an tỉnh được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổ chức hành chính
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 1804QĐ2021.pdf