Thông báo Kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 27/5/2021
Số ký hiệu văn bản 138/TB-VPUBND
Ngày ban hành 28/05/2021
Ngày hiệu lực 28/05/2021
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 27/5/2021
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Hoàng Ngọc Bích
Tài liệu đính kèm 138TBVP2021.pdf