V/v khai báo y tế điện tử bắt buộc trong phòng, chống dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 2229/UBND-VX
Ngày ban hành 28/05/2021
Ngày hiệu lực 28/05/2021
Trích yếu nội dung V/v khai báo y tế điện tử bắt buộc trong phòng, chống dịch Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 2229CV2029.pdf