Kế hoạch Bảo tồn và phát triển giống Nông nghiệp đặc sản có giá trị kinh tế cao vùng Tây Bắc tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025 (ĐA01)
Số ký hiệu văn bản 247/KH-UBND
Ngày ban hành 27/05/2021
Ngày hiệu lực 28/05/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch Bảo tồn và phát triển giống Nông nghiệp đặc sản có giá trị kinh tế cao vùng Tây Bắc tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025 (ĐA01)
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực NN&PTNT
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 247KH2021.pdf