Về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 1784/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/05/2021
Ngày hiệu lực 28/05/2021
Trích yếu nội dung Về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 1784QĐ2021.pdf