V/v thực hiện các giải pháp quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2021
Số ký hiệu văn bản 2177/UBND-TH
Ngày ban hành 26/05/2021
Ngày hiệu lực 26/05/2021
Trích yếu nội dung V/v thực hiện các giải pháp quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 2177CV2021.pdf