V/v kiện toàn BCĐ phòng chống dịch COVID -19 tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 1631/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/05/2021
Ngày hiệu lực 17/05/2021
Trích yếu nội dung V/v kiện toàn BCĐ phòng chống dịch COVID -19 tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 1631QĐ2021.pdf