Về việc thưởng tiền cho tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ khen thưởng
Số ký hiệu văn bản 1702/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/05/2021
Ngày hiệu lực 21/05/2021
Trích yếu nội dung Về việc thưởng tiền cho tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ khen thưởng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 1702QD2021.pdf