V/v đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 2122/UBND-TH
Ngày ban hành 24/05/2021
Ngày hiệu lực 24/05/2021
Trích yếu nội dung V/v đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Xây dựng - đầu tư
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm 2122CV2021.pdf