V/v tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone
Số ký hiệu văn bản 2052/UBND-VX
Ngày ban hành 19/05/2021
Ngày hiệu lực 19/05/2021
Trích yếu nội dung V/v tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Báo chí, CNTT, điện tử
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 2052CV2021.pdf