QUYẾT ĐỊNH Về việc bãi bỏ Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 03/01/2013 của UBND tỉnh quy định về quản lý sản xuất và kinh doanh thảo quả trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 1675/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/05/2021
Ngày hiệu lực 20/05/2021
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH Về việc bãi bỏ Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 03/01/2013 của UBND tỉnh quy định về quản lý sản xuất và kinh doanh thảo quả trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực NN&PTNT
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 1675QĐ2021.pdf