V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử
Số ký hiệu văn bản 1801/UBND-NC
Ngày ban hành 06/05/2021
Ngày hiệu lực 06/05/2021
Trích yếu nội dung V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Báo chí, CNTT, điện tử
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 1801CV2021.pdf