Xây dựng cơ sở giết mổ tập trung quy mô nhỏ tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 176/KH-UBND
Ngày ban hành 13/04/2021
Ngày hiệu lực 13/04/2021
Trích yếu nội dung Xây dựng cơ sở giết mổ tập trung quy mô nhỏ tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực NN&PTNT
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 176KH2021.pdf