V/v đẩy mạnh thực hiện cấp căn cước công dân
Số ký hiệu văn bản 1611/UBND-NC
Ngày ban hành 23/04/2021
Ngày hiệu lực 23/04/2021
Trích yếu nội dung V/v đẩy mạnh thực hiện cấp căn cước công dân
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 1611CV2021.pdf