CHUNG TAY VÌ MÔI TRƯỜNG
NÓI KHÔNG VỚI RÁC THẢI NHỰA

Hãy cùng hành động phân loại rác thải, giảm sử dụng chất thải nhựa và túi ni lông để bảo vệ môi trường
CTTĐT - Ngày 03/5, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai tổ chức diễu hành, tuyên truyền lưu động trên địa bàn thành phố Lào Cai, với chủ đề “Phân loại rác thải tại nguồn, giảm sử dụng chất thải nhựa và túi ni lông là những hành động thiết thực nhất trong bảo vệ môi trường sống của chúng ta".

Diễu hành, tuyên truyền phân loại rác thải, giảm sử dụng chất thải nhựa và túi ni lông nhằm bảo vệ môi trường.(Ảnh: ST)

Thực hiện “Tháng hành động vì môi trường” năm 2018 hưởng ứng ngày Môi trường thế giới ngày 5/6, công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã tổ chức diễu hành, tuyên truyền lưu động trên địa bàn thành phố Lào Cai, với chủ đề “Phân loại rác thải tại nguồn, giảm sử dụng chất thải nhựa và túi ni lông là những hành động thiết thực nhất trong bảo vệ môi trường sống của chúng ta". Buổi diễu hành đã thu hút hàng ngàn cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, các đoàn viên, thanh niên cùng nhiều người dân trên địa bàn tỉnh cùng tham gia.

Chung tay vệ sinh khu vực bờ kè đầu Cầu Cốc Lếu. (Ảnh: ST)

Thu gon, vận chuyển, xử lý rác thải từ các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: ST)

Sau buổi diễu hành các đoàn viên, thanh niên của công ty đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân trong công tác phân loại rác thải tại nguồn, giảm sử dụng, tái sử dụng túi ni lông đến các hộ kinh doanh trong khu vực chợ Cốc Lếu và dọn vệ sinh khu vực bờ kè đầu Cầu Cốc Lếu.

BBT