CHUNG TAY VÌ MÔI TRƯỜNG
NÓI KHÔNG VỚI RÁC THẢI NHỰA

Hướng dẫn tham gia Chiến dịch “Ngàn chữ ký, triệu quyết tâm bảo vệ môi trường”

Để tham gia ký tên điện tử, bạn đọc truy cập vào địa chỉ website hanhdongvimoitruong.laocai.gov.vn

Tại phần HÀNH ĐỘNG trên giao diện trang chủ, bạn đọc kích chọn KÝ TÊN, xuất hiện hộp thoại sau:

Tại đây, bạn đọc điền đầy đủ các thông tin: Họ và tên; số điện thoại hoặc địa chỉ email; mã kiểm tra, sau đó kích chọn KÝ TÊN.

Bạn đọc muốn tìm hiểu rõ thêm về Chiến dịch “Ngàn chữ ký, triệu quyết tâm bảo vệ môi trường”, tại giao diện trang kính mời bạn đọc kích vào XEM THÊM để được biết thêm chi tiết qua phần Giới thiệu.